YKSINOLO JA YKSINÄISYYS

Mietityttääkö sinua oman polun löytäminen, eron jälkeen ehjänä säilyminen, kelpaamattomuuden tai ulkopuolisuuden kokemus, masennus, ahdistus, yksin selviäminen, sosiaalisten tilanteiden pelko tai jokin muu asia, jonka kanssa koet olevasi yksin?

Keskustelu turvallisen ammattilaisen kanssa auttaa sinua löytämään uusia reittejä oman elämäsi matkalle ja keventää yksin kulkemisen taakkaa.