PARISUHDE

Mietityttääkö sinua avioliiton arkistuminen, torjutuksi tuleminen, kommunikaatiovaikeudet, näköalattomuus, oman onnellisuuden etsiminen parisuhteessa, pettäminen, pettämisestä selviytyminen, kannattaako erota, hyvä ero, uusi suhde, avoin suhde tai vastuu omista valinnoista?

Muun muassa näiden asioiden käsittelyyn voit saada eteenpäinvieviä näkökulmia, tukea ja keskusteluapua Terapiatalo MyWayn ammattilaisten avulla.