Puhuminen on puolimatkaa!

terapia-
talo
myway

MY WAY -TERAPIAPALVELU

PUHUMINEN ON PUOLIMATKAA!

MyWay on matalan kynnyksen terapiapalvelu, joka auttaa niin verkossa kuin henkilökohtaisesti vastaanotolla. Voit ottaa meihin yhteyttä välittömästi ja anonyymisti chatilla, video- tai puhelinyhteydellä tai varaamalla ajan henkilökohtaiselle vastaanotolle Tampereella.

Ota yhteyttä jo tänään!
050 544 0663

MEILLÄ JOKAISELLA ON OMA TIE. AINA SE EI KULJE KADUN AURINKOISELLA PUOLELLA.

Joskus suora ja leveäkin tie tuntuu selittämättömän liukkaalta. Joskus hyvin alkanut matka kapenee vaikeakulkuiseksi poluksi, jonka jokainen kivi ja juurakko haluaa vain kampata kulkijansa. Joskus takana on niin vaikeakulkuinen taival, että se on uuvuttanut kulkijansa. Joskus kannettavana on yhdelle liian suuri taakka.

Oli tielläsi millaisia haasteita tahansa, Terapiatalo MyWay on olemassa, jotta sinun ei tarvitse selvitä niistä yksin. Ja koska olet täällä nyt, olet jo puolimatkassa sinne, mihin haluat kulkea!

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran prosessia, jossa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa.

Lyhytterapeutti on saanut 2 –vuotisen koulutuksen lyhytterapeuttiseen työskentelyynsä. Lyhytterapialla hoidettaviksi ongelmiksi soveltuvat lievemmät vaikeudet, itsetuntemuksen yleinen kasvattaminen ja akuutit elämänkriisit. Mikäli asiakkaalla on vaikeita psykiatrisia ongelmia, on suotavaa, että hän hakeutuu varsinaiseen psykoterapiaan, kuntoutukseen tai psykiatriseen hoitoon.

SEKSI JA SEKSUAALISUUS

Mietityttääkö sinua haluttomuus, eripariset halut, kyvyttömyys, itsetyydytys, porno parisuhteessa, seksiriippuvuus, estot, senioriseksi, terveysongelmien käsittely, seksuaaliset traumat, oman seksuaalisuuden löytäminen tai jokin muu seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvä asia?

Terapiatalo MyWayn koulutetun ammattilaisen kanssa voit keskustella turvallisesti arimmistakin aiheista.

PARISUHDE

Mietityttääkö sinua avioliiton arkistuminen, torjutuksi tuleminen, kommunikaatiovaikeudet, näköalattomuus, oman onnellisuuden etsiminen parisuhteessa, pettäminen, pettämisestä selviytyminen, kannattaako erota, hyvä ero, uusi suhde, avoin suhde tai vastuu omista valinnoista?

Muun muassa näiden asioiden käsittelyyn voit saada eteenpäinvieviä näkökulmia, tukea ja keskusteluapua Terapiatalo MyWayn ammattilaisten avulla.

PERHE

Mietityttääkö sinua pikkulapsivaiheen haasteet, ruuhkavuodet, erilleen ajautuminen, hyvä vanhemmuus, jaksaminen, uupuminen, stressi, uusperhe, murrosikä, vanhemmuus erossa tai jokin muu perheeseen liittyvä aihe? Kaikenlaiset tunteet ja kokemukset ovat sallittuja ihmisen elämän tärkeimmissä ihmissuhteissa.

Terapiatalo MyWayn ammattilaisten kanssa voit keskustella niistä luottamuksellisesti ja löytää itsestäsi uusia voimia antoisalle matkalle.

YKSINOLO JA YKSINÄISYYS

Mietityttääkö sinua oman polun löytäminen, eron jälkeen ehjänä säilyminen, kelpaamattomuuden tai ulkopuolisuuden kokemus, masennus, ahdistus, yksin selviäminen, sosiaalisten tilanteiden pelko tai jokin muu asia, jonka kanssa koet olevasi yksin?

Keskustelu turvallisen ammattilaisen kanssa auttaa sinua löytämään uusia reittejä oman elämäsi matkalle ja keventää yksin kulkemisen taakkaa.

TYHJÄ PESÄ, TYHJÄ KALENTERI

Mietityttääkö sinua eläkkeelle jääminen, lasten kotoa lähteminen, erilleen kasvaminen, vanheneminen, tarpeettomuuden kokemus, uusin roolien löytäminen, leskeksi jääminen tai jokin muu elämäntilanteen muutokseen liittyvä asia? Joskus elämän risteyskohdissa on hyvä pysähtyä miettimään, mistä on tullut ja minkälaisia eväitä tarvitaan uudelle taipaleelle.

Muun muassa näiden asioiden käsittelyyn voit saada eteenpäinvieviä näkökulmia, tukea ja keskusteluapua Terapiatalo MyWayn ammattilaisten avulla.

TYÖHYVINVOINTI

Tuntuuko työ raskaalta? Onko sinun vaikeaa hahmottaa paikkaasi tai tehtävääsi? Tunnetko arvottomuutta tai liiallista kuormittumista? Painaako kiire vai onko sinun vaikeaa saada kiinni etätyöstä? Ahdistavatko epävarmat ajat, työn liika vaativuus tai jatkuva muutos? Vai oletko kadottanut intosi ja ammatillisen identiteettisi?

Koetko yksinäisyyttä työssäsi? Muun muassa korona on tuonut työelämään monia muutoksia ja stressin aiheita. Etätyön äärellä on myös helppo uupua ja kadottaa intonsa, kun työpaikan sosiaaliset suhteetkaan eivät niitä kannattele. Nykyisen työelämän haasteista jutteleminen voi auttaa löytämään työkaluja stressin käsittelyyn ja uutta intoa työhön.

KYSY LISÄÄ!

Minna Visakorpi

Minna Visakorpi

ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti,
psykiatrinen sairaanhoitaja
puh. 050 544 0663
minna.visakorpi@finnmedica.fi