MEILLÄ JOKAISELLA ON OMA TIE. AINA SE EI KULJE KADUN AURINKOISELLA PUOLELLA.

Joskus suora ja leveäkin tie tuntuu selittämättömän liukkaalta. Joskus hyvin alkanut matka kapenee vaikeakulkuiseksi poluksi, jonka jokainen kivi ja juurakko haluaa vain kampata kulkijansa. Joskus takana on niin vaikeakulkuinen taival, että se on uuvuttanut kulkijansa. Joskus kannettavana on yhdelle liian suuri taakka.

Oli tielläsi millaisia haasteita tahansa, Terapiatalo MyWay on olemassa, jotta sinun ei tarvitse selvitä niistä yksin. Ja koska olet täällä nyt, olet jo puolimatkassa sinne, mihin haluat kulkea!

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran prosessia, jossa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa.

Lyhytterapeutti on saanut 2 –vuotisen koulutuksen lyhytterapeuttiseen työskentelyynsä. Lyhytterapialla hoidettaviksi ongelmiksi soveltuvat lievemmät vaikeudet, itsetuntemuksen yleinen kasvattaminen ja akuutit elämänkriisit. Mikäli asiakkaalla on vaikeita psykiatrisia ongelmia, on suotavaa, että hän hakeutuu varsinaiseen psykoterapiaan, kuntoutukseen tai psykiatriseen hoitoon.